ปิด up of a womans mouth with tongue flicking teeth

รูปภาพของ Christopher Robbins / Getty

ผู้ทดสอบ A

TK

เขาพูดว่า:
TK

Tester เรตติ้ง: 2/5

เครื่องทดสอบ B

TK

เขาพูดว่า:
TK

Tester เรตติ้ง: 2/5